Kwaliteitsborging via intervisie en supervisie

Het IVRN waarborgt de geleverde kwaliteit door een systeem van intervisie en supervisie. De intervisie geschiedt zo veel mogelijk op maandelijkse basis. Voor de supervisie worden experts uitgenodigd waardoor de kennis van de Solution Focused Coaching en Management op peil wordt gehouden. Het bestuur van het IVRN heeft regelmatig overleg met de specialisten over de voortgang en de te volgen behandeling. Het bestuur dient ook als escalatiepunt voor de medewerker, de werkgever en de zorgverzekeraar.

Hoge Succesratio

De ervaringscijfers van de methodiek van het IVRN laten zien dat er een hoge succesratio is. 70% van de medewerkers gaat weer tevreden aan het werk, 15% vindt naar aanleiding van het reïntegratietraject een beter passende functie.

© 2020 IVRN - Instituut voor Reïntegratie Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top