ivrnheader

Het IVRN biedt preventie- en reïntegratieproducten voor het Nederlandse bedrijfsleven via een netwerk van reïntegratie- en arbospecialisten in geheel Nederland.

Het IVRN gebruikt de oplossingsgerichte methode bij therapie en coaching. Het IVRN speelt in op veranderingen in de nieuwe arbowet en is ervaren met veranderingen in de arbowet.

Het IVRN heeft de afgelopen twee jaar meer dan 1200 behandelingen verricht, ook voor IRO-trajecten.

© 2021 IVRN - Instituut voor Reïntegratie Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Realisatie: emma-design
Back to Top